Dịch vụ Podcast

cung cấp mọi giải pháp Podast từ Tư Vấn, Sản Xuất, Thu Âm, Phân Phối Podcast, Truyền Thông,... cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức

man in black long sleeve shirt holding black ceramic mug
man in black long sleeve shirt holding black ceramic mug

Tư vấn Podcast

Quay hình Podcast

Thu âm Podcast

Hậu kỳ Podcast

black marker on notebook
black marker on notebook

Kế Hoạch Podcast

person holding black iphone 7
person holding black iphone 7

Kịch bản Podcast

blue red and green letters illustration
blue red and green letters illustration

Design Podcast

Phân phối Podcast

Mọi điều bạn cần cho Podcast

Chúng tôi đều có giải pháp

Set Up Podcast Trọn Gói

Audio Podcast Cơ Bản
5,000,000đ

✅ Tư vấn giải pháp Podcast phù hợp:
Thiết bị, Kịch bản, Thu âm,...

4 Podcast khởi động

✅ Hậu kỳ - Mixing 1 người

✅ Thiết kế 1 Thumbnail/Template Podcast

✅ Phân phối Podcast qua Hosting lên Spotifi, Apple Podcast, Google Podcast

✅ Tạo 1 content dựa trên Podcast

1 bài truyền thông Podcast lên Group

Best for
Personal

Audio Podcast Sáng Tạo
12,000,000đ

✅ Tư vấn giải pháp Podcast phù hợp:
Thiết bị, Kịch bản, Thu âm, Âm nhạc...

4 Podcast sáng tạo

4 giờ thu âm chuyên nghiệp

✅ Hậu kỳ - Mixing/Edit Audio

Nhạc hiệu riêng/SFX cho Podcast

✅ Thiết kế 2 Thumbnail/Template Podcast

✅ Phân phối Podcast qua Hosting lên Spotifi, Apple Podcast, Google Podcast

Tạo 5 content dựa trên Podcast

3 bài truyền thông Podcast lên Group

Video Podcast Full Options
Liên hệ báo giá

✅ Tư vấn giải pháp Podcast phù hợp:
Thiết bị, Kịch bản, Thu âm, Âm nhạc...

Định hướng viral, kiếm tiền

Set up thu âm tại điểm quay

Set up máy quay, ánh sáng

✅ Hậu kỳ - Mixing/Edit Audio

✅ Hậu kỳ, Edit Video Chuyên Nghiệp

Nhạc hiệu riêng/SFX cho Podcast

✅ Thiết kế Thumbnail/Template Podcast

✅ Phân phối Podcast qua Hosting lên Spotifi, Apple Podcast, Google Podcast

✅ Tạo content dựa trên Podcast

✅ Hỗ trợ truyền thông Podcast lên Group

Best for
Company

Cung cấp giải pháp Podcast
đơn giản nhất phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của khách hàng

Đơn Giản

An toàn

Mọi ứng dụng, phần mềm, âm nhạc,... sử dụng trong dự án đều được mua và trả bản quyền 100%

Đồng Hành

Podcast là một chặng đường dài. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn dù khó khăn hay chưa có kết quả

Chuyên Môn

Với đội ngũ chuyên môn cao ở tất cả các khâu: âm thanh, thiết bị, hậu kỳ, phát hành podcast,... Đảm bảo chất lượng từng sản phẩm

Trọn Gói

Giải pháp Podcast trọn gói:
- Gói Audio Podcast cơ bản
- Gói Audio Podcast sáng tạo
- Gói Video Podcast Full Options

Chân thành

Do Podcast thẳng thắn chia sẻ về điều làm được hoặc không làm được. Chúng tôi luôn giữ một trái tim nóng và đam mê với Podcast