Video Podcast

Set Up Podcast Trọn Gói

Audio Podcast Cơ Bản
5,000,000đ

✅ Tư vấn giải pháp Podcast phù hợp:
Thiết bị, Kịch bản, Thu âm,...

4 Podcast khởi động

✅ Hậu kỳ - Mixing 1 người

✅ Thiết kế 1 Thumbnail/Template Podcast

✅ Phân phối Podcast qua Hosting lên Spotifi, Apple Podcast, Google Podcast

✅ Tạo 1 content dựa trên Podcast

1 bài truyền thông Podcast lên Group

Best for
Personal

Audio Podcast Sáng Tạo
12,000,000đ

✅ Tư vấn giải pháp Podcast phù hợp:
Thiết bị, Kịch bản, Thu âm, Âm nhạc...

4 Podcast sáng tạo

4 giờ thu âm chuyên nghiệp

✅ Hậu kỳ - Mixing/Edit Audio

Nhạc hiệu riêng/SFX cho Podcast

✅ Thiết kế 2 Thumbnail/Template Podcast

✅ Phân phối Podcast qua Hosting lên Spotifi, Apple Podcast, Google Podcast

Tạo 5 content dựa trên Podcast

3 bài truyền thông Podcast lên Group

Video Podcast Full Options
Liên hệ báo giá

✅ Tư vấn giải pháp Podcast phù hợp:
Thiết bị, Kịch bản, Thu âm, Âm nhạc...

Định hướng viral, kiếm tiền

Set up thu âm tại điểm quay

Set up máy quay, ánh sáng

✅ Hậu kỳ - Mixing/Edit Audio

✅ Hậu kỳ, Edit Video Chuyên Nghiệp

Nhạc hiệu riêng/SFX cho Podcast

✅ Thiết kế Thumbnail/Template Podcast

✅ Phân phối Podcast qua Hosting lên Spotifi, Apple Podcast, Google Podcast

✅ Tạo content dựa trên Podcast

✅ Hỗ trợ truyền thông Podcast lên Group

Best for
Company

Báo giá Video Podcast

Edit Tiktok cơ bản
200.000đ/video

✅ Làm việc trên 1 source quay

Tổng thời lượng video tối đa 2 phút

✅ Chỉnh, cân bằng màu cho video

✅ Chèn sub cho video

✅ Thêm Logo vào trong video

✅ Cắt đi timeline dư dựa trên brief

Edit Tiktok chuyên nghiệp
300,000đ/video

✅ Làm việc trên 2 source quay

✅ Làm việc trên 2 source thu âm

Tổng thời lượng tối đa 3 phút

✅ Chỉnh, cân bằng màu cho video

✅ Khử noise, cắt âm thanh thừa và cân bằng âm lượng

✅ Chèn sub text cho video

✅ Thêm Logo vào trong video

Tạo effect video cơ bản: Zoom in, out phù hợp

Tự cắt thêm timeline video dựa vào brief

Edit Tiktok sáng tạo
500.000đ/video

✅ Làm việc trên 3 source quay

Làm việc trên 2 source thu âm

Tổng thời lượng tối đa 3 phút

✅ Chỉnh, cân bằng màu cho video

✅ Khử noise, cắt âm thanh thừa, cân bằng âm và chỉnh màu giọng

✅ Chèn sub sáng tạo cho video

Thêm logo vào trong video

Tạo intro 3 - 5s đầu thu hút cho video

✅ Thêm các effect video sáng tạo

✅ Thêm Sound Effect cho video

✅ Cắt và đảo thứ tự timeline sáng tạo để tạo sự thu hút cho video

Edit video Tiktok

Báo giá edit video Youtube

Edit Youtube cơ bản
1.500.000đ/video

✅ Làm việc trên 2 source quay

Làm việc trên 2 source thu âm

✅ Tổng thời lượng tối đa 30 phút

✅ Chỉnh, cân bằng màu cho video

✅ Khử noise, cân bằng âm lượng

✅ Thêm Logo vào trong video

✅ Cắt timeline dựa trên brief

Edit Youtube chuyên nghiệp
2.000.000đ/video

✅ Làm việc trên 3 source quay

✅ Làm việc trên 2 source thu âm

Tổng thời lượng tối đa 60 phút

✅ Chỉnh, cân bằng màu cho video, làm mịn da cho chủ thể

✅ Khử noise, cắt âm thanh thừa và cân bằng âm lượng

✅ Thêm tên giới thiệu Host, Guest

✅ Thêm Logo vào trong video

Tự cắt thêm timeline phù hợp dựa trên brief

Edit Youtube sáng tạo
2.500.000đ/video

✅ Làm việc trên 3 source quay

Làm việc trên 2 source thu âm

Tổng thời lượng tối đa 90 phút

✅ Chỉnh, cân bằng màu cho video, làm mịn da cho chủ thể

✅ Khử noise, cắt âm thanh thừa, cân bằng âm và chỉnh màu giọng

✅ Thêm tên giới thiệu Host, Guest

✅ Thêm logo vào trong video

Tự cắt thêm timeline phù hợp với brief

✅ Tặng 1 intro đơn giản

✅Ghép nhạc nền miễn phí cho Podcast

Cung cấp giải pháp Podcast
đơn giản nhất phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của khách hàng

Đơn Giản

An toàn

Mọi ứng dụng, phần mềm, âm nhạc,... sử dụng trong dự án đều được mua và trả bản quyền 100%

Đồng Hành

Podcast là một chặng đường dài. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn dù khó khăn hay chưa có kết quả

Chuyên Môn

Với đội ngũ chuyên môn cao ở tất cả các khâu: âm thanh, thiết bị, hậu kỳ, phát hành podcast,... Đảm bảo chất lượng từng sản phẩm

Trọn Gói

Giải pháp Podcast trọn gói:
- Gói Audio Podcast cơ bản
- Gói Audio Podcast sáng tạo
- Gói Video Podcast Full Options

Chân thành

Do Podcast thẳng thắn chia sẻ về điều làm được hoặc không làm được. Chúng tôi luôn giữ một trái tim nóng và đam mê với Podcast