Dự Án Podcast

Dự Án Podcast từng thực hiện

TẠP CHÍ ĐẸP

Chuỗi Podcast nằm trong series Women Empower Women của tạp chí Đẹp

Sản xuất Video/Audio Podcast
 • Set up góc quay, bối cảnh, ánh sáng

 • Quay hình, thu âm Podcast trực tiếp

 • Mixing Audio, Edit Video hậu kỳ

 • Xuất file audio và video riêng cho từng nền tảng

 • Thực hiện trailer cho video

CON CỦA TUI

Chuỗi Podcast của ConCuaTui - ứng dụng đầu tiên hỗ trợ cha mẹ nuôi dạy con toàn diện

Sản xuất Video Podcast
 • Set up góc quay, bối cảnh, ánh sáng

 • Quay hình, thu âm Podcast trực tiếp

 • Mixing Audio, Edit Video hậu kỳ

 • Thực hiện trailer cho video

 • Xuất file audio và video riêng cho từng nền tảng

 • Thiết kế thumbnail cho Video

COREfidence

Video Podcast Series - 30 mins/Episode

Sản xuất Video Podcast
 • Set up góc quay, bối cảnh, ánh sáng

 • Quay hình, thu âm Podcast trực tiếp

 • Mixing Audio, Edit Video hậu kỳ

 • Xuất file audio và video riêng cho từng nền tảng

 • Thực hiện Intro/Outro cho video

 • Cố vấn kỹ thuật kênh Youtube, Podcast