Tuyển Dụng

CTV Voice/
Vocal Talent

Do Podcast hợp tác với ADAM Muzic tạo thêm cơ hội làm việc cho các bạn Voice Talent chuyên nghiệp và không chuyên. Các đăng ký trở thành Voice Talent:

  1. Đăng ký tài khoản nội bộ airtable: https://airtable.com/invite/r/HJLEgC28

  1. Đăng ký theo form trong web hoặc theo link tại đây

  2. Check email xác nhận đăng ký thông tin

  3. Thông tin của bạn đã được lưu trữ và bảo mật bởi ADAM Muzic

  4. ADAM Muzic sẽ sử dụng thông tin của bạn để giới thiệu tới các đối tác phù hợp

  5. Khi khách hàng, đối tác hoặc ADAM Muzic có các dự án TVC, Quảng Cáo phù hợp. ADAM Muzic sẽ liên hệ với bạn để thực hiện dự án

  6. Sau khi hoàn thành dự án, ADAM Muzic sẽ trả phí cho bạn phụ thuộc vào trao đổi giữa 2 bên.