Workshop Online: Hướng dẫn phân phối Podcast lên Spotify, Apple Podcast

Đăng ký tham gia Workshop Online: Hướng dẫn phân phối Podcast trên Spotify, Apple Podcast

TIN TỨCNỔI BẬT

Dat Audio Diary

8/2/20231 min read

Hiện tại, Đỗ Podcast đang có Minigame tặng Podcast Hosting. Vậy nên, Đỗ Podcast quyết định tổ chức 1 buổi hướng dẫn sử dụng, cũng như hướng dẫn cách phân phối podcast lên Spotify, Apple Podcast,...

Các bước đăng ký tham gia:

- Đăng ký tại link: https://airtable.com/appVe9foIyJx6Ouhg/shrQTxagUauA3zr3x
- Tham gia minigame để được tặng Podcast Hosting Transistor: https://www.facebook.com/.../1332.../posts/1494513798042062/

Nội dung Workshop:

- Podcast được phân phối thế nào
- Hướng dẫn sử dụng Hosting Podcast
+ Hướng dẫn cài đặt kênh Podcast
+ Hướng dẫn đăng tải Episode
+ Hướng dẫn phân phối lên Spotify, Apple Podcast

Thời gian: 20h30 ngày 08.08.2023
Online trên phần mềm Google Meet